item-thumbnail

Autocad 2014 [x32]

AutoCAD программыг Америкийн  Autodesk компани хөгжүүлэн гаргадаг билээ. Инженерийн зураг төсөл боловсруулах ажилд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг программ...