item-thumbnail

ArcGIS Desktop 10.2.2

Esri-ийн ArcGIS бол газрын зураг, газарзүйн мэдээлэл авахад ашиглагддаг програм юм. Энэхүү програмыг юунд ашиглаж болох вэ гэвэл, газрын зураг ашиглах...