Batman: Arkham City

Batman: Arkham City

Бэтмэн бидний мэдэх хамгийн баян хамгийн ухаалаг баатар билээ. Түүний хувийн амьдрал хэт харанхуй. Амьдарж буй хот нь гэмт хэрэг, гэм нүгэлээр дүүрэн билээ. Тэрээр  “Би эцэг эхдээ тэдний амийг авч одсон хорон санаатнуудыг хотоос зайлуулна гэж амласан” гэж өөртөө амласан миний хувьд хамгийн эрхэм баатар билээ !

Batman: Arkham City 1

Зохиогчын эрх хуулиар хамгаалагдсан

 • Title: Batman: Arkham City – Game of the Year Edition
 • Genre: Action, Adventure
 • Developer: Rocksteady Studios , Feral Interactive (Mac)
 • Publisher: Warner Bros. Interactive Entertainment, Feral Interactive (Mac)
 • Release Date: 8 Sep, 2012
 • OS: Windows XP, Vista, 7
 • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or AMD Athlon X2 4800+
 • Memory: 2GB RAM
 • Hard Disk Space: 17 GB free hard drive space
 • Video Card: ATI 3850HD 512 MB or NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB
 • DirectX®: 9.0c

 

batman.arkham.knight.pixel.part01.rar
batman.arkham.knight.pixel.part02.rar
batman.arkham.knight.pixel.part03.rar
batman.arkham.knight.pixel.part04.rar
batman.arkham.knight.pixel.part05.rar
batman.arkham.knight.pixel.part06.rar
batman.arkham.knight.pixel.part07.rar
batman.arkham.knight.pixel.part08.rar
batman.arkham.knight.pixel.part09.rar
batman.arkham.knight.pixel.part10.rar
batman.arkham.knight.pixel.part11.rar
batman.arkham.knight.pixel.part12.rar
batman.arkham.knight.pixel.part13.rar
batman.arkham.knight.pixel.part14.rar
batman.arkham.knight.pixel.part15.rar
batman.arkham.knight.pixel.part16.rar
batman.arkham.knight.pixel.part17.rar
batman.arkham.knight.pixel.part18.rar
batman.arkham.knight.pixel.part19.rar
batman.arkham.knight.pixel.part20.rar
batman.arkham.knight.pixel.part21.rar
batman.arkham.knight.pixel.part22.rar
batman.arkham.knight.pixel.part23.rar
batman.arkham.knight.pixel.part24.rar
batman.arkham.knight.pixel.part25.rar
batman.arkham.knight.pixel.part26.rar
batman.arkham.knight.pixel.part27.rar
batman.arkham.knight.pixel.part28.rar
batman.arkham.knight.pixel.part29.rar
batman.arkham.knight.pixel.part30.rar
batman.arkham.knight.pixel.part31.rar
batman.arkham.knight.pixel.part32.rar
batman.arkham.knight.pixel.part33.rar
batman.arkham.knight.pixel.part34.rar
batman.arkham.knight.pixel.part35.rar
batman.arkham.knight.pixel.part36.rar
batman.arkham.knight.pixel.part37.rar
batman.arkham.knight.pixel.part38.rar
batman.arkham.knight.pixel.part39.rar
batman.arkham.knight.pixel.part40.rar
batman.arkham.knight.pixel.part41.rar
batman.arkham.knight.pixel.part42.rar
batman.arkham.knight.pixel.part43.rar
batman.arkham.knight.pixel.part44.rar
batman.arkham.knight.pixel.part45.rar
batman.arkham.knight.pixel.part46.rar
batman.arkham.knight.pixel.part47.rar
batman.arkham.knight.pixel.part48.rar
batman.arkham.knight.pixel.part49.rar
batman.arkham.knight.pixel.part50.rar
batman.arkham.knight.pixel.part51.rar
batman.arkham.knight.pixel.part52.rar
batman.arkham.knight.pixel.part53.rar
batman.arkham.knight.pixel.part54.rar
batman.arkham.knight.pixel.part55.rar
batman.arkham.knight.pixel.part56.rar
batman.arkham.knight.pixel.part57.rar
batman.arkham.knight.pixel.part58.rar
batman.arkham.knight.pixel.part59.rar
batman.arkham.knight.pixel.part60.rar
batman.arkham.knight.pixel.part61.rar
batman.arkham.knight.pixel.part62.rar
batman.arkham.knight.pixel.part63.rar
batman.arkham.knight.pixel.part64.rar
batman.arkham.knight.pixel.part65.rar
batman.arkham.knight.pixel.part66.rar
batman.arkham.knight.pixel.part67.rar
batman.arkham.knight.pixel.part68.rar
batman.arkham.knight.pixel.part69.rar
batman.arkham.knight.pixel.part70.rar
batman.arkham.knight.pixel.part71.rar
batman.arkham.knight.pixel.part72.rar
batman.arkham.knight.pixel.part73.rar
batman.arkham.knight.pixel.part74.rar

Сэтгэгдэл бичих

comment-avatar