Adobe Photoshop Lightroom 5.3 [32бит | 64бит]

Adobe Photoshop Lightroom 5.3 [32бит | 64бит]

Нэгэн хэрэглэгчийн хүсэлтээр энэхүү программыг оруулж байна. Гэрэл зураг сонирхогч, мэргэжилтнүүдийн нилээд түгээмэл хэрэглэдэг ажлын багаж болох Lightroom програмын Lightroom 5.3 хувилбарыг хүргэж байна. Та бүхэн өөрийн компьютерын хүчин чадалд тааруулан татаж авна уу.

Tатах

Adobe Photoshop Lightroom 5.3 [32]

Adobe Photoshop Lightroom 5.3 [64]

Сэтгэгдэл бичих

comment-avatar