item-thumbnail

Windows 8.1 Pro X64

Хэрэглэгчдийн хүсэлтээр Windows 8.1 pro 64бит оруулж байна. Хэрвээ та энэхүү үйлдлийн системийг татахаасаа өмнө ямар нэгэн алдаатай болов уу гэж эргэл...