item-thumbnail

Transformers: War Of Cybertron

Энэхүү тоглоомын тухайд гэвэл Transformers дэлхий дээр ирэхээс өмнөх түүх өрнөх болно. Тоглоомыг High Moon студи хөгжүүлэн Activision корпраци хэвлэн ...