item-thumbnail

Mystery Case Files: Prime Suspects #2

Сүүмийх ч айдасгүй болсон Huntsville тосгон амар жимэр аж төрөх болоод уджээ. Мөрдөгч та ч өөрийнхөө “Мастер Мөрдөгч” гэх цол тэмдгээ бахд...

item-thumbnail

Mystery Case Files: Huntsville #1

Мөнгө угаалт, дээрэм тонуулаас эхсүүлээд хүнд гэмт хэрэгтний өөрийн амаар мэдүүлсэн хавтаст хэрэг тамхины цогонд төөнүүлсэн царс модон ширээн дээр хөг...