item-thumbnail

FallOut 4

FallOut 4 тоглоомын тухай дурдвал: “Bethesda” видео тоглоом үйлдвэрлэгч байгууллагын хамгийн алдарт цуврал тоглоом болох Fallout 4 тоглоом нээлтээ хий...