item-thumbnail

Counter Strike 1.6 DigitalZone v42.1

Хэдий хоцрогдсон загвар ч гэсэн энэхүү мэдээллийг Хором Counter strike серверийн хэд хэдэн админуудын хүсэлтээр нийтлэн хүргэж байна. Counter Strike 1...