item-thumbnail

Hitman Absolution

  Хамгийн сүүлийн хувилбар болох . Нууц ажилтан 47 эргэн ирлээ. Энэ удаад тэрээр маш их мөнгө амласан даалгавар гүйцэтгэх гэж байна. Урьдын адил ...