item-thumbnail

Adobe Reader 11.0.07

Нэг хэсэг бүх файлууд Word дээр байсан бол одоо үед Adobe Reader дээр байдаг болжээ. Ихэнх том материал, файлууд бараг бүгд Adobe Reader дээр байдаг б...