RuntimePack 14.4.12 Full (32 and 64 bit)

RuntimePack 14.4.12 Full (32 and 64 bit)

RuntimePack 14.4.12 Full (32 and 64 bit) [ChingLiu]. Бид компьютертээ элдэв төрлийн программ суулгах, буруу ашиглалт зэргээс шалтгаалж гардаг төрөл бүрийн алдааны цонхнуудыг яахаа мэдэхгүй асуудалтай тулгардаг. Харин энэхүү асуудлыг шийдэх Windows үйлдлийн системд гардаг алдаануудыг засдаг программыг хэрэглэгчдийн хүсэлтийн дагуу нийтлэж байна. 

Татаж авах:

http://share.xopom.com/n0fvspstbeit/Runtime.rar.html

RuntimePack 14.4.12 Full (32 and 64 bit) [ChingLiu] 1

Файлын хамаарах багцууд

atl70.dll 7.0.9975.0 x86
atl71.dll 7.10.6101.0 x86
comct232.ocx 6.0.98.16 x86
comct332.ocx 6.7.0.9816 x86
comctl32.ocx 6.0.98.16 x86
comdlg32.ocx 6.1.98.16 x86
dblist32.ocx 6.1.98.16 x86
libeay32.dll 1.0.1.6 x86/x64
libssl32.dll 1.0.1.6 x86/x64
mci32.ocx 6.1.98.16 x86
mfc70.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70chs.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70cht.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70deu.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70enu.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70esp.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70fra.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70ita.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70jpn.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70kor.dll 7.0.9975.0 x86
mfc70u.dll 7.0.9975.0 x86
MFC71.dll 7.10.6101.0 x86
MFC71CHS.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71CHT.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71DEU.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71ENU.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71ESP.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71FRA.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71ITA.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71JPN.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71KOR.DLL 7.10.6101.0 x86
MFC71u.dll 7.10.6101.0 x86
mscomct2.ocx 6.1.98.16 x86
mscomctl.ocx 6.1.98.33 x86
MSCOMCTL32.OCX 6.0.88.62 x86
mscomm32.ocx 6.1.98.16 x86
msdatgrd.ocx 6.1.98.16 x86
msdatlst.ocx 6.1.98.16 x86
mshflxgd.ocx 6.1.98.16 x86
msflxgrd.ocx 6.1.98.16 x86
msinet.ocx 6.1.98.16 x86
msmask32.ocx 6.1.98.16 x86
msstdfmt.dll 6.1.98.16 x86
MSSTKPRP.DLL 6.1.98.16 x86
msvbvm50.dll 5.2.82.44 x86
msvci70.dll 7.0.9466.0 x86
MSVCP70.DLL 7.0.9466.0 x86
msvcp71.dll 7.10.6052.0 x86
msvcr70.dll 7.0.9981.0 x86
msvcr71.dll 7.10.7031.4 x86
msvcrt10.dll x86
mswinsck.ocx 6.1.98.17 x86
OpenAL32.dll 6.14.357.25 x86/x64
picclp32.ocx 6.1.98.16 x86
richtx32.ocx 6.1.98.16 x86
ssleay32.dll 1.0.1.6 x86/x64
sysinfo.ocx 6.1.98.16 x86
tabctl32.ocx 6.1.98.16 x86
Vb40016.dll 4.0.24.22 x86
Vb40032.dll 4.0.29.24 x86
vbrun100.dll x86
vbrun200.dll 2.0.9.8 x86
Vbrun300.dll 3.0.5.38 x86
wrap_oal.dll 2.2.0.7 x86/x64

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package:
ATL80.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80CHS.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80CHT.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80DEU.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80ENU.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80ESP.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80FRA.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80ITA.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80JPN.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80KOR.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfc80u.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfcm80.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
mfcm80u.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
msdia80.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
msvcm80.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
msvcp80.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
msvcr80.dll 8.0.50727.6195 x86/x64
vcomp.dll 8.0.50727.6195 x86/x64

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package:
ATL90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90chs.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90cht.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90deu.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90enu.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90esn.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90esp.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90fra.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90ita.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90jpn.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90kor.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90rus.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfc90u.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfcm90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
msdia90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
mfcm90u.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
msvcm90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
msvcp90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
msvcr90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64
vcomp90.dll 9.0.30729.6161 x86/x64

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package:
atl100.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100chs.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100cht.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100deu.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100enu.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100esn.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100fra.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100ita.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100jpn.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100kor.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100rus.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfc100u.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfcm100.dll 10.0.40219.325 x86/x64
mfcm100u.dll 10.0.40219.325 x86/x64
msdia100.dll 10.0.40219.325 x86/x64
msvcp100.dll 10.0.40219.325 x86/x64
msvcr100.dll 10.0.40219.325 x86/x64
vcomp100.dll 10.0.40219.325 x86/x64

Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable Package:
atl110.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110chs.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110cht.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110deu.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110enu.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110esn.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110fra.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110ita.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110jpn.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110kor.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110rus.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfc110u.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfcm110.dll 11.0.60610.1 x86/x64
mfcm110u.dll 11.0.60610.1 x86/x64
msvcp110.dll 11.0.60610.1 x86/x64
msvcr110.dll 11.0.60610.1 x86/x64
vcamp110.dll 11.0.60610.1 x86/x64
vccorlib110.dll 11.0.60610.1 x86/x64
vcomp110.dll 11.0.60610.1 x86/x64

Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package:
mfc120.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120chs.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120cht.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120deu.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120enu.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120esn.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120fra.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120ita.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120jpn.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120kor.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120rus.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfc120u.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfcm120.dll 12.0.21005.1 x86/x64
mfcm120u.dll 12.0.21005.1 x86/x64
msvcp120.dll 12.0.21005.1 x86/x64
msvcr120.dll 12.0.21005.1 x86/x64
vcomp120.dll 12.0.21005.1 x86/x64

Сэтгэгдэл бичих

comment-avatar